Έναρξη Αποδοχής Αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

27 Οκτωβρίου 2023

Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ενημερώνει το κοινό, ότι η φετινή υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία θα αρχίσει στις 27 Οκτωβρίου 2023 και θα τερματιστεί στις 28 Νοεμβρίου 2023. Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα, ο αιτητής πρέπει να είναι ο ίδιος ο φοιτητής/τρια και η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ΟΛΑ τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην σελίδα της αίτησης καθώς και στο κεντρικό μενού πλοήγησης.