Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

28 Νοεμβρίου 2023

Λόγω αυξημένου όγκου αιτήσεων τις τελευταίες μέρες, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ενημερώνει το κοινό ότι η υποβολή αιτήσεων για οικονομική στήριξη επεκτείνεται για ακόμα λίγες μέρες, μέχρι και την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023. Προτρέπονται όλοι οι δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, να ολοκληρώσουν έγκαιρα την υποβολή της αίτησής τους.