Εισφορές

Αριθμός Λογαριασμού (Account Number):

Αριθμός Λογαριασμού (Account Number):

IBAN:
CY64 0010 0001 0000 0000 0600 1019

SWIFT Code: CBCYCY2NACC

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Central Bank of Cyprus)

Εισφορά μέσω JCC

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
+357 22 867478

+357 22 867539

+357 22 867555

Email:
supportbody@presidency.gov.cy