Έναρξη Αποδοχής Αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022–2023

05 Σεπτεμβρίου 2022

Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ενημερώνει το κοινό ότι η φετινή υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία θα αρχίσει στις 28 Οκτωβρίου 2022 και θα τερματιστεί στις 28 Νοεμβρίου 2022.

Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα, ο αιτητής πρέπει να είναι ο ίδιος ο φοιτητής/τρια και η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ΟΛΑ τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην σελίδα της αίτησης καθώς και στο κεντρικό μενού πλοήγησης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 22867555, 22867478