Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης

30 Οκτωβρίου 2020

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2020 – 2021 θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ορισμένες οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης, απαραίτητες για την ομαλή διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας:

  • Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται από τον αιτητή με τα δικά του στοιχεία. Σε περίπτωση που υποβάλλεται με τα στοιχεία άλλου προσώπου θα απορρίπτεται.
  • Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σωστά με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται να είναι καταγραμμένα στην αίτηση.
  • Θα πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας αλλά και για έκτακτα γεγονότα που έχουν επισυμβεί και τα οποία έχουν επηρεάσει την φοίτηση του αιτητή.
  • Σε περιπτώσεις όπου τα εισοδήματα της οικογένειας έχουν επηρεαστεί λόγω της πανδημίας, το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση εισοδημάτων από τις κοινωνικές ασφαλίσεις για το τρέχον έτος ή βεβαίωση τερματισμού των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση μη απόδειξης των γεγονότων αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η σωστή εφαρμογή όλων των διαδικασιών θα βοηθήσει στην έγκαιρη εξέταση όλων των αιτήσεων προς όφελος των φοιτητών.

Δείτε επίσης: