Αποτελέσματα Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

15 Οκτωβρίου 2020

Από τις 837 αιτήσεις που έχουν ληφθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εγκρίθηκαν 393 φοιτητές (221 για δίδακτρα και 172 για ενοίκια), και απορρίφθηκαν 444. Το συνολικό ποσό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για οικονομικές χορηγίες ανέρχεται στις €419.500,00. (€237.000,00 για σκοπούς διδάκτρων και €182.500,00 για σκοπούς ενοικίων).

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕ ΑΡΧΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1 Κ.Α ΔΙΔ 2000
2 Χ.Τ.Σ ΕΝ 1000
3 Τ.Μ ΕΝ 1000
4 Α.Χ ΕΝ 1000
5 Α.Δ ΔΙΔ 1000
6 Χ.Χ ΕΝ 1500
7 Ι.Ν ΔΙΔ 1500
8 Β.Μ ΕΝ 1000
9 Ν.Η ΕΝ 1500
10 Α.Κ ΔΙΔ 1500
11 Ο.Λ ΕΝ 1000
12 Γ.Γ ΕΝ 1000
13 Κ.Χ ΔΙΔ 1000
14 Γ.Μ ΔΙΔ 1000
15 Ι.Γ ΕΝ 1000
16 Α.Α ΕΝ 1000
17 Σ.Α ΕΝ 1000
18 Κ.Α ΕΝ 1000
19 Χ.Ι ΔΙΔ 1000
20 Κ.Ρ ΔΙΔ 1000
21 Σ.Π ΕΝ 1000
22 Κ.Σ ΔΙΔ 1000
23 Α.Χ.Τ ΔΙΔ 2000
24 Α.Π ΔΙΔ 4000
25 Χ.Ν ΔΙΔ 1500
26 Κ.Ε ΔΙΔ 1000
27 Μ.Ε ΕΝ 1000
28 Ζ.Μ ΕΝ 1000
29 Η.Σ ΔΙΔ 1500
30 Δ.Ε ΕΝ 1000
31 Κ.Μ ΔΙΔ 1500
32 Ν.Ν ΔΙΔ 1500
33 Ν.Ε ΔΙΔ 1000
34 Θ.Λ ΔΙΔ 1000
35 Χ.Χ ΔΙΔ 1000
36 Α.Π.Γ ΔΙΔ 1000
37 Π.Σ ΕΝ 1000
38 Α.Α ΔΙΔ 1000
39 Χ.Κ ΔΙΔ 1000
40 Χ.Η ΕΝ 1000
41 Κ.Χ ΔΙΔ 1000
42 Χ.Χ ΔΙΔ 1000
43 Π.Δ ΔΙΔ 1000
44 Α.Α ΔΙΔ 1000
45 Π.Μ ΕΝ 1500
46 Κ.Ρ ΔΙΔ 1000
47 Ι.Α ΕΝ 1000
48 Π.Ε ΕΝ 1000
49 Χ.Μ ΔΙΔ 500
50 Π.Ν ΕΝ 1000
51 Π.Α ΕΝ 1000
52 Κ.Κ ΕΝ 1000
53 Σ.Χ ΕΝ 1000
54 Σ.Μ ΕΝ 1000
55 Σ.Ρ ΔΙΔ 1000
56 Κ.Χ ΕΝ 1000
57 Τ.Α ΕΝ 1500
58 Κ.Α ΔΙΔ 1000
59 Α.Α ΕΝ 1000
60 Κ.Α ΔΙΔ 1000
61 Ν.Ρ ΔΙΔ 1000
62 Α.Α ΕΝ 1000
63 Η.Χ ΔΙΔ 1000
64 Ο.Κ ΔΙΔ 1000
65 Κ.Π ΔΙΔ 1000
66 Κ.Ξ ΕΝ 1000
67 Τ.Κ ΔΙΔ 1000
68 Χ.Κ ΕΝ 1000
69 Α.Α ΕΝ 1000
70 Γ.Χ ΔΙΔ 2000
71 Γ.Μ ΔΙΔ 1000
72 Μ.Ρ ΕΝ 500
73 Ξ.Δ ΔΙΔ 1000
74 Α.Δ ΔΙΔ 1000
75 Σ.Μ ΕΝ 1000
76 Ξ.Γ ΕΝ 1000
77 Μ.Μ ΕΝ 1000
78 Π.Ε ΕΝ 1000
79 Ο.Ο ΕΝ 1000
80 Π.Μ ΕΝ 1000
81 Π.Γ ΕΝ 2000
82 Σ.Κ ΕΝ 2000
83 Λ.Μ ΕΝ 1000
84 Κ.Μ ΕΝ 1000
85 Ε.Ν ΔΙΔ 1000
86 Ζ.Κ ΔΙΔ 1000
87 Η.Α ΕΝ 1000
88 Δ.Μ ΔΙΔ 1000
89 Δ.Η ΕΝ 1000
90 Κ.Κ ΕΝ 1000
91 Σ.Μ ΔΙΔ 1000
92 Χ.Χ ΕΝ 1000
93 Π.Β ΕΝ 1000
94 Σ.Ι ΕΝ 1000
95 Κ.Α.Μ ΕΝ 1000
96 Χ.Χ  ΔΙΔ 1000
97 Μ.Α ΔΙΔ 1500
98 Χ.Κ ΕΝ 1000
99 Τ.Π ΕΝ 1000
100 Α.Μ ΕΝ 1000
101 Σ.Α ΕΝ 1000
102 Π.Φ ΕΝ 1000
103 Κ.Α ΕΝ 1000
104 Κ.Α ΕΝ 1000
105 Χ.Χ ΕΝ 2000
106 Τ.Η ΔΙΔ 1000
107 Α.Ε ΔΙΔ 1000
108 Ζ.Σ ΔΙΔ 1000
109 Ζ.Α ΕΝ 1000
110 Σ.Ε ΕΝ 1000
111 Χ.Μ ΔΙΔ 1000
112 Α.Ε ΕΝ 1000
113 Σ.Ε ΔΙΔ 1000
114 Γ.Ε ΔΙΔ 1500
115 Σ.Μ ΔΙΔ 1000
116 Σ.Ρ ΕΝ 1000
117 Τ.Ν ΔΙΔ 1000
118 Τ.Ρ ΕΝ 1000
119 Α.Μ ΔΙΔ 1000
120 Κ.Φ ΕΝ 1000
121 Κ.Α ΕΝ 1000
122 Μ.Κ ΔΙΔ 1000
123 Χ.Σ ΕΝ 1000
124 Χ.Χ ΔΙΔ 1000
125 Γ.Ν ΔΙΔ 1000
126 Κ.Κ ΔΙΔ 1000
127 Α.Α ΔΙΔ 1000
128 Ε.Α ΔΙΔ 1000
129 Ο.Θ ΔΙΔ 1000
130 Δ.Σ ΔΙΔ 1000
131 Ε.Μ.Γ ΔΙΔ 1000
132 Π.Χ ΔΙΔ 1000
133 Ν.Σ ΔΙΔ 1000
134 Γ.Α ΔΙΔ 1000
135 Δ.Σ ΔΙΔ 1000
136 Κ.Χ ΔΙΔ 1000
137 Χ.Ν ΔΙΔ 1000
138 Α.Ν ΔΙΔ 1000
139 Χ.Γ ΕΝ 1000
140 Κ.Γ ΔΙΔ 1000
141 Χ.Β ΔΙΔ 1000
142 Ψ.Α ΔΙΔ 1000
143 Φ.Ρ ΔΙΔ 1000
144 Σ.Τ ΕΝ 1000
145 Μ.Σ ΔΙΔ 1000
146 Ι.Π ΔΙΔ 1000
147 Κ.Φ ΕΝ 1500
148 Α.Π ΕΝ 1000
149 Π.Δ ΕΝ 1000
150 Γ.Α ΔΙΔ 1000
151 Μ.Μ ΕΝ 1000
152 Κ.Ν ΔΙΔ 1000
153 Γ.Η ΕΝ 1000
154 Α.Μ ΔΙΔ 1000
155 Α.Μ ΕΝ 1000
156 Σ.Ν ΕΝ 1000
157 Θ.Π ΕΝ 1500
158 Α.Ρ ΕΝ 1500
159 Γ.Α ΕΝ 1500
160 Ρ.Μ ΕΝ 1500
161 Π.Δ ΕΝ 1500
162 Σ.Ε ΔΙΔ 1000
163 Ι.Ρ ΔΙΔ 1000
164 Κ.Π ΔΙΔ 1000
165 Μ.Ε ΔΙΔ 1000
166 Ι.Χ ΔΙΔ 1000
167 Β.Α ΔΙΔ 1000
168 Λ.Ε ΕΝ 1000
169 Γ.Μ ΕΝ 1000
170 Σ.Γ ΕΝ 1000
171 Κ.Σ ΔΙΔ 1000
172 Α.Μ ΕΝ 1000
173 Κ.Μ ΕΝ 1000
174 Μ.Μ ΔΙΔ 1000
175 Γ.Σ ΕΝ 1000
176 Μ.Ι ΕΝ 1000
177 Δ.Χ ΔΙΔ 1000
178 Κ.Ι ΔΙΔ 1500
179 Δ.Ι ΕΝ 1000
180 Μ.Α ΕΝ 1000
181 Χ.Μ ΔΙΔ 1000
182 Κ.Α ΔΙΔ 1000
183 Κ.Ε ΔΙΔ 1500
184 Κ.Ν ΕΝ 1000
185 Π.Α ΕΝ 1000
186 Ν.Γ ΕΝ 1000
187 Ν.Γ ΕΝ 1000
188 Ε.Λ ΔΙΔ 1000
189 Ι.Ν ΔΙΔ 1500
190 Ν.Α ΔΙΔ 1000
191 Χ.Χ ΔΙΔ 1000
192 Α.Ε ΔΙΔ 1000
193 Α.Σ ΕΝ 1000
194 Θ.Ι ΔΙΔ 1000
195 Η.Π ΕΝ 1000
196 Ε.Φ ΔΙΔ 1000
197 Μ.Ε ΕΝ 1000
198 Α.Π ΕΝ 1000
199 Σ.Κ ΔΙΔ 1000
200 Ν.Π ΕΝ 1000
201 Σ.Β ΕΝ 1000
202 Τ.Α ΕΝ 1000
203 Σ.Σ ΔΙΔ 1000
204 Ο.Μ ΔΙΔ 1000
205 Μ.Α ΔΙΔ 1000
206 Σ.Σ ΕΝ 1000
207 Κ.Ν ΔΙΔ 2000
208 Τ.Χ ΔΙΔ 1000
209 Α.Ι ΔΙΔ 1000
210 Φ.Μ ΕΝ 1000
211 Κ.Α ΕΝ 1000
212 Σ.Ν ΕΝ 2000
213 Γ.Σ ΔΙΔ 1000
214 Κ.Δ ΔΙΔ 1000
215 Α.Σ ΕΝ 1000
216 Α.Μ ΕΝ 1000
217 Κ.Σ ΕΝ 1000
218 Χ.Α ΕΝ 1000
219 Μ.Τ ΕΝ 1000
220 Ν.Ν ΔΙΔ 1000
221 Ν.Π ΔΙΔ 1000
222 Σ.Ε ΕΝ 1000
223 Π.Μ ΕΝ 1000
224 Δ.Δ ΔΙΔ 1500
225 Δ.Λ ΔΙΔ 1000
226 Κ.Ε ΔΙΔ 1000
227 Α.Ρ ΕΝ 1000
228 Π.Μ ΔΙΔ 1000
229 Γ.Ο ΕΝ 1000
230 Κ.Ε ΔΙΔ 1000
231 Ι.Μ ΕΝ 1000
232 Μ.Γ ΔΙΔ 1500
233 Κ.Ν ΔΙΔ 1000
234 Α.Α ΕΝ 1000
235 Ν.Α ΔΙΔ 1000
236 Α.Μ ΕΝ 1500
237 Χ.Μ ΕΝ 1000
238 Χ.Χ ΕΝ 1000
239 Β.Μ ΔΙΔ 1500
240 Κ.Κ ΔΙΔ 1000
241 Σ.Α ΔΙΔ 1000
242 Κ.Ν ΔΙΔ 1000
243 Μ.Ε ΔΙΔ 1000
244 Π.Π ΔΙΔ 1000
245 Μ.Ρ ΔΙΔ 1000
246 Τ.Π ΕΝ 1000
247 Θ.Κ ΕΝ 2000
248 Ν.Γ ΕΝ 1000
249 Ζ.Σ ΔΙΔ 1000
250 Π.Κ ΕΝ 1000
251 Ι.Κ ΕΝ 1000
252 Α.Α ΕΝ 1000
253 Ζ.Μ ΔΙΔ 1500
254 Π.Μ ΕΝ 1000
255 Η.Α ΕΝ 1000
256 Θ.Κ ΔΙΔ 1500
257 Κ.Ν ΔΙΔ 1000
258 Χ.Κ ΔΙΔ 1000
259 Γ.Κ ΕΝ 1000
260 Χ.Σ ΕΝ 1000
261 Χ.Γ ΕΝ 1000
262 Κ.Α ΔΙΔ 2000
263 Μ.Δ ΕΝ 1000
264 Α.Π ΔΙΔ 1000
265 Τ.Σ ΔΙΔ 1000
266 Π.Ι ΔΙΔ 1000
267 Σ.Χ ΕΝ 1000
268 Χ.Ν ΕΝ 1000
269 Π.Σ ΕΝ 1000
270 Κ.Μ ΔΙΔ 1000
271 Μ.Π ΔΙΔ 1000
272 Μ.Ε ΔΙΔ 1000
273 Σ.Α ΔΙΔ 1000
274 Κ.Μ ΕΝ 1000
275 Π.Δ ΔΙΔ 1000
276 Σ.Χ ΕΝ 1000
277 Δ.Χ ΔΙΔ 1000
278 Χ.Μ ΔΙΔ 1000
279 Π.Α ΔΙΔ 1000
280 Γ.Ε ΔΙΔ 1000
281 Ζ.Ε ΕΝ 1000
282 Κ.Α ΕΝ 1000
283 Π.Δ ΕΝ 1000
284 Η.Μ ΔΙΔ 1000
285 Π.Σ ΔΙΔ 1000
286 Π.Ν ΕΝ 1500
287 Δ.Κ ΔΙΔ 1000
288 Α.Π ΔΙΔ 1000
289 Σ.Μ ΕΝ 1000
290 Κ.Α ΔΙΔ 1000
291 Ε.Χ.Κ ΕΝ 500
292 Ι.Ε ΔΙΔ 1000
293 Σ.Χ ΔΙΔ 1000
294 Π.Π ΔΙΔ 1000
295 Κ.Α ΔΙΔ 1000
296 Μ.Μ ΔΙΔ 1000
297 Γ.Α ΕΝ 1000
298 Π.Μ ΔΙΔ 1000
299 Χ.Ε ΕΝ 1000
300 Ν.Κ ΔΙΔ 1000
301 Π.Β ΔΙΔ 1000
302 Α.Π ΕΝ 1000
303 Α.Σ ΔΙΔ 1500
304 Α.Ρ ΕΝ 1000
305 Κ.Μ ΔΙΔ 1000
306 Κ.Χ ΔΙΔ 1000
307 Κ.Α ΔΙΔ 1000
308 Π.Ε ΔΙΔ 1500
309 Θ.Ν ΔΙΔ 1000
310 Π.Ρ ΕΝ 1000
311 Τ.Α ΔΙΔ 1000
312 Π.Μ ΔΙΔ 1000
313 Α.Ε ΔΙΔ 1000
314 Π.Π ΔΙΔ 1000
315 Α.Ν ΕΝ 1000
316 Β.Μ ΔΙΔ 1000
317 Χ.Σ ΔΙΔ 1000
318 Σ.Γ ΕΝ 1000
319 Α.Μ ΔΙΔ 1000
320 Γ.Ε ΔΙΔ 1000
321 Ε.Χ ΕΝ 1500
322 Κ.Ρ ΕΝ 1000
323 Τ.Ρ ΔΙΔ 1000
324 Π.Μ ΔΙΔ 1000
325 Γ.Κ ΕΝ 1000
326 Μ.Ρ ΕΝ 1000
327 Τ.Σ ΔΙΔ 1000
328 Α.Σ ΔΙΔ 1000
329 Λ.Σ ΔΙΔ 1000
330 Π.Ξ ΔΙΔ 1000
331 Π.Ρ ΔΙΔ 1000
332 Θ.Θ ΔΙΔ 1000
333 Π.Ι ΕΝ 1000
334 Ζ.Π ΕΝ 1500
335 Ε.Α ΕΝ 1000
336 Γ.Μ ΕΝ 1000
337 Χ.Α ΔΙΔ 1000
338 Μ.Ρ ΕΝ 1000
339 Χ.Ε ΔΙΔ 1000
340 Π.Κ ΕΝ 1000
341 Χ.Μ ΔΙΔ 1000
342 Σ.Μ ΔΙΔ 1000
343 Λ.Ν ΔΙΔ 1000
344 Μ.Ρ ΔΙΔ 1000
345 Γ.Ι ΕΝ 1000
346 Δ.Γ ΔΙΔ 1000
347 Κ.Κ ΔΙΔ 1000
348 Χ.Υ ΔΙΔ 1000
349 Δ.Ρ ΔΙΔ 1000
350 Φ.Φ ΔΙΔ 1000
351 Σ.Κ ΔΙΔ 1000
352 Π.Ν ΔΙΔ 1000
353 Τ.Χ ΕΝ 500
354 Δ.Μ ΔΙΔ 1000
355 Σ.Λ ΔΙΔ 1000
356 Σ.Χ ΔΙΔ 1500
357 Ν.Ε ΔΙΔ 1000
358 Ζ.Ε ΔΙΔ 1000
359 Α.Ξ ΔΙΔ 1000
360 Κ.Ρ ΔΙΔ 1000
361 Λ.Χ ΕΝ 1000
362 Η.Μ ΔΙΔ 1000
363 Ε.Α ΕΝ 1000
364 Μ.Α ΔΙΔ 1000
365 Μ.Ν ΕΝ 1000
366 Π.Χ ΕΝ 1000
367 Κ.Ρ ΕΝ 1000
368 Π.Χ ΔΙΔ 1000
369 Π.Θ ΕΝ 1000
370 Α.Α ΔΙΔ 1000
371 Χ.Α ΔΙΔ 1000
372 Κ.Ι ΔΙΔ 1000
373 Χ.Χ ΔΙΔ 1000
374 Α.Σ ΔΙΔ 1000
375 Π.Ε ΕΝ 1000
376 Π.Μ ΔΙΔ 1000
377 Α.Α ΔΙΔ 1000
378 Α..Μ ΕΝ 1000
379 Α.Μ ΔΙΔ 1000
380 Α.Π ΔΙΔ 1000
381 Π.Μ ΔΙΔ 1000
382 Γ.Π ΕΝ 1000
383 Λ.Α ΔΙΔ 1000
384 Δ.Β ΔΙΔ 1000
385 Γ.Κ ΕΝ 1000
386 Μ.Ε ΔΙΔ 1000
387 Κ.Π ΕΝ 1000
388 Χ.Ε ΔΙΔ 1000
389 Κ.Α ΔΙΔ 1000
390 Σ.Σ ΔΙΔ 1000
391 Κ.Ρ ΔΙΔ 1000
392 Σ.Δ ΔΙΔ 1000